Siirry sisältöön

Kulutusseuranta

Kulutusseuranta

LVS-Kulutusseuranta Oy

Yritys suorittaa kiinteistöjen sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen seurantaa, jolla pyritään vuosittaisiin säästöihin energiakuluissa. Kuukausittaisiin kulutuslukemien ja kiinteistön pohjatietojen (mm. aloitusvuosi, bruttoala, IV-tapa, rak.tilavuus, sähköliittymä) perusteella luodaan kiinteistön energiankulutuksen käyttäytymismalli, jonka perusteella kiinteistön kulutuksen arviointi suoritetaan.

Seurannalla pyritään löytämään kiinteistöjen energiasuhdanteissa esiintyvät ongelmakohdat, kuten veden pohjakulutuksen kasvu tai poikkeuksellinen kulutusmuutos verrattuna normalisoituun käyttäytymismalliin (esim. lämmitysenergian tai sähkön kuukausikulutuksessa). Kun poikkeuksellisia muutoksia havaitaan, niihin pystytään puuttumaan seurannan avulla tehokkaasti.

Raportoinnilla pystytään arvioimaan myös lämmöntalteenotto- ja maalämpöjärjestelmien tuottoa ja takaisinmaksuaikaa.

Lämmityksen energiankulutusdata normeerataan lämmitystarvelukujen avulla, jolloin kulutuksen arviointi on vertailukelpoista saman rakennuksen eri kuukausien välillä. Normeeratun datan avulla voidaan myös verrata eri paikkakunnilla sijaitsevien rakennusten energiankulutusta keskenään.

Jatkuvalla kulutuksen seurannalla, sekä ennakoivilla toimenpiteillä kiinteistöjen kulutukset saadaan pidettyä oikealla tasolla ja kiinteistön energiatehokkuus kyetään optimoimaan tehokkaasti.

Ota yhteyttä: https://lvs-kulutusseuranta.fi/yhteystiedot

Kulutusseuranta on avain kiinteistön optimoituun energiahallintaan

Kulutusseurannalla löydetään kiinteistöjen ongelmakohdat ja niihin voidaan puuttua välittömästi. Kiinteistöjen sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusten seuranta voikin tuoda tuntuvia säästöjä vuosittain.

Tarjoamme sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen seurantaa ja energiankäytön optimointia erikokoisille asuin- ja liikekiinteistöille.

Tiesitkö, että säätämättömät lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät voivat haaskata energiaa jopa kolmasosan yli tarpeen?

LVS-Kulutusseuranta Oy

puh. 0400 272 424
info@lvs-kulutusseuranta.fi

Sammonkatu 8–10
33540 Tampere